วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การกลั่นนำ้มันดิบ

การกลั่นนำ้มันดิบ ใช้วิธีการกลั่นลำดับส่วน โดยสารที่มีจุดเดือดสูงจะถูกกลั่นออกมาก่อน สารที่มีจุดเดือดตำ่ก็จะถูกกลั่นออกมาทีหลังตามลำดับ

เรียงลำดับสารที่มีจุดเืดือดตำ่ไปยังสูง ดังนี้
ถ้าีรถเบนซนั่งก็จะดีหล่อและบีจะพาเต๋าและต๋อยไปเที่ยว
1.มี = มีเทน 2. เบนซ์ =นำ้มันเบนซิน 3. นั่ง = แนฟทา 4. ก็ = นำ้มันก๊าด
5.ดี = นำ้มันดีเซล 6. หล่อ = นำ้มันหล่อลื่น 7. เต๋า = นำ้มันเตา 8. ต๋อย = ยางมะตอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น